Veden ja jäteveden liittymismaksut

Liittymismaksut 30.6.2022 saakka

Uudet liittymäsopimukset on hallituksen päätöksellä päätetty 1.4.2004 alkaen siirto- ja

palautuskelpoisiksi. Liittymismaksu on vapaa arvonlisäverosta.

Liittymismaksua joutuu maksamaan myös 10% suuremmista laajennuksista ja käyttötarkoituksen

muutoksista.

Vesi:

Vesiliittymän hinta on 1.1.2002 alkaen 4,30 €/ kerrosala m2

+liittymistarvikkeet (omakotitalo 210 € ja muut rakennukset 220 €)

Lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero liittymätarvikkeista.

Jätevesi:

Jäteveden liittymismaksu on 1.1.2015 alkaen 1,49 €/ kerrosala m2

Jäteveden liittymismaksun laskennassa käytetään lisäksi seuraavia kertoimia:

Omakotitalo 6

Rivitalot 4

Muut rakennukset 3

Esimerkkinä 150 m2 omakotitalon liittymismaksut.

Vesi: 645,00 € alv 0% + liittymistarvikkeet 260,40 € sis.alv 24%

Jätevesi: 1341,00 € alv 0%

Kiinteistöstä runkolinjan liitoskohtaan rakennus- ja materiaalikustannuksista vastaa liittyjä.

Liittymismaksut 1.7.2022 alkaen

Liittymismaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen rakennetun kerrosalan perusteella.

Veden ja jäteveden liittymismaksuilla on käytössä kiinteistötyyppikerroin, jotka ovat seuraavat:

Omakotitalo (yhden asunnon talo)
tai vapaa-ajan asuinrakennus            6
Rivitalo tai muu kytketty pientalo    4
Asuinkerrostalo                                        3
Liikerakennus                                            3
Teollisuusrakennus I*                             2
Teollisuusrakennus II**                         3
Julkinen rakennus                                   3

*Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa
ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä.
**Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa
ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista.
Erityiskuluttajien, esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumisjätevedestä
poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.

Veden liittymismaksun yksikköhinta on 1.7.2022 alkaen 1,10 euroa

ja jäteveden yksikköhinta 1,90 euroa.

Liittymismaksun kaava sekä vedellä, että jätevedellä on

Rakennusluvan mukainen kerrosala X kiinteistötyyppikerroin X yksikköhinta = Liittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään liittyneen kiinteistön kerrosalan kasvaessa liittymissopimuksen mukaisesta
yli 10 prosenttia sekä käyttötarkoituksen muutoksista.

Liittymisen muut kustannukset määräytyvät voimassa olevien liittymis- ja käyttösopimusehtojen mukaisesti.

Liittymäsopimukset 1.4.2004 alkaen ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä arvonlisäverosta vapaita.

Esimerkkilaskelma kerrosalaltaan 150 neliön omakotitalon liittymismaksuista

Vesi
150*6*1,10€=990€
Jätevesi
150*6*1,90€=1710€

Yhteensä
2700€

Kiinteistöstä runkolinjan liitoskohtaan rakennus- ja materiaalikustannuksista vastaa liittyjä.