Veden ja jäteveden liittymismaksut

Liittymismaksut 1.7.2023 alkaen

Liittymismaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen rakennetun kerrosalan perusteella.

Veden ja jäteveden liittymismaksuilla on käytössä kiinteistötyyppikerroin, jotka ovat seuraavat:

Omakotitalo (yhden asunnon talo)
tai vapaa-ajan asuinrakennus            6
Rivitalo tai muu kytketty pientalo    4
Asuinkerrostalo                                        3
Liikerakennus                                            3
Teollisuusrakennus I*                             2
Teollisuusrakennus II**                         3
Julkinen rakennus                                   3

*Teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa
ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä.
**Teollisuuslaitos 2:lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa
ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista.
Erityiskuluttajien, esim. runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumisjätevedestä
poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti.

Veden liittymismaksun yksikköhinta on 1,10 euroa

ja jäteveden yksikköhinta 1,90 euroa.

Liittymismaksun kaava sekä vedellä, että jätevedellä on

Rakennusluvan mukainen kerrosala X kiinteistötyyppikerroin X yksikköhinta = Liittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään liittyneen kiinteistön kerrosalan kasvaessa liittymissopimuksen mukaisesta
vähintään 10 prosenttia sekä käyttötarkoituksen muutoksista.

Minimi liittymismaksut ovat vedellä ja jätevedellä 100 neliömetrin kerrosalaa vastaavat maksut.

Liittymisen muut kustannukset määräytyvät voimassa olevien liittymis- ja käyttösopimusehtojen mukaisesti.

Liittymäsopimukset 1.4.2004 alkaen ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä arvonlisäverosta vapaita.

Esimerkkilaskelma kerrosalaltaan 150 neliön omakotitalon liittymismaksuista

Vesi
150*6*1,10€=990€
Jätevesi
150*6*1,90€=1710€

Yhteensä
2700€

Kiinteistöstä runkolinjan liitoskohtaan rakennus- ja materiaalikustannuksista vastaa liittyjä.
Tonttijohtojen ja kiinteistöpumppaamoiden rakentamiskustannukset eivät sisälly liittymismaksuihin.

Vesihuoltolaitos määrää liitettävän kiinteistön liitoskohdan. Liittymäpistelausunnossa määritetään mihin tontin liittymä ja
tonttijohto tulisi sijoittaa ja esimerkiksi tarvitaanko liittymää varten kiinteistökohtainen pumppaamo.

Vyöhykemaksut

Liittymismaksut määräytyvät toiminta-alueella asemakaava-alueen ulkopuolella 1.7.2023 alkaen vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Veden liittymismaksu = 1.6 x normaali liittymismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti, kiinteistön kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. Liittymismaksu sisältää 0–40 m vesijohtoa liittymispisteeseen, tonttiventtiilin, liitoksen runkolinjaan rakentamis- ja asennustöineen. Jäteveden liittymismaksu = 1.5 x normaali liittymismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti, kiinteistön kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. Liittymismaksu sisältää 0-40 m viemäriä liittymispisteeseen, tonttikaivon, liitoksen runkolinjaan rakentamis- ja asennustöineen.

Yli 40 metriä liittymispisteeseen olevalta osuudelta olevat vesijohdot ja viemärit yksikköhinnoittelun mukaisesti:
Maakaivanto ja vesijohto- sekä jätevesiputki asennettuina 300 € /m (pelkkä vesijohto- tai jätevesiputki 160 € /m). Tien alituksen osuudelta 580 € /m (yksittäinen putki 310 € /m). Kallioporaaminen 1,7 kertoimella yksikköhintaan. Yksikköhinnoittelun hinnat ovat arvonlisäverollisia.

Liittymismaksut ovat erikseen rajatuilla alueilla tästä hinnastosta poikkeavat, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen kannalta.