Liittymis- ja käyttösopimuksen siirtäminen

Liittymis- ja käyttösopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen tai vuokrauksen yhteydessä. Uusi omistaja sitoutuu tällä siirtoilmoituksella noudattamaan siirretyn sopimuksen ehtoja. Samalla päättyy edellisen omistajan ja Joutsan Vesihuolto Oy:n välinen sopimus ja tehdään loppulasku.

Yhtiö voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu. Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja yhtiön välistä käyttösopimusta.

Ilmoitus liittymis- ja käyttösopimuksen siirtämiseksi:

Ilmoitus_liittymissopimuksen_siirtämiseksi (pdf)

Voit myös täyttää sopimuksen sähköisesti tällä lomakkeella:

  KULUTUSPISTEEN TIEDOT


  SOPIMUKSEN SIIRTÄJÄ/T (vanha omistaja)


  LOPPULASKUOSOITE


  SIIRRON SAAJA/T (uusi omistaja)

  LASKUTUSOSOITE (Jos eri kuin ostettavan kiinteistön)


  Lisätietoja puh: 040 079 9038