Joutsan Vesihuolto Oy:n perus- ja käyttömaksut 2020

Puhtaan veden perusmaksut 1.10.2012 alkaen

Perusmaksu on 0,25 €/kam2 vuodessa (alv 0%), 0,31 €/kam2 vuodessa (sis. alv 24%)

Pienin perusmaksu on 25,00 €/vuodessa (alv 0%), 31,00 €/vuodessa (sis. alv 24%)

Puhtaan veden käyttömaksut 1.10.2018 alkaen

Veden käyttömaksu on 0,65 €/m3 (alv 0 %), 0,81 €/m3 (sis. Alv 24%)

Jäteveden maksut 1.4.2015 alkaen

Perusmaksu on

Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 5,00 €/kk (alv 0%), 6,20 €/kk (sis. alv 24%)

Rivi- ja kerrostalot 2,00 €/kk/asunto (alv 0%), 2,48 €/kk/asunto (sis. alv 24%)

Rivi- ja kerrostaloissa olevat muut tilat 0,020 €/kam2/kk (alv 0%), 0,025 €/kam2/kk (sis. Alv 24%)

Muut rakennukset 0,020 €/kam2/kk (alv 0%), 0,025 €/kam2/kk (sis. Alv 24%)

Pienin perusmaksu on 2,00 €/kk (alv 0%), 2,48 €/kk (sis. alv 24%)

Jäteveden käyttömaksu 2,60 €/m3 (alv 0%), 3,22 €/m3 (sis. alv 24%)

 

Jäteveden perusmaksu Rutalahden toiminta-alueella 1.1.2020 alkaen

Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 11,21 €/kk (alv 0%), 13,90 €/kk (sis. alv 24%)

Rivi- ja kerrostalot 4,52 €/kk/asunto (alv 0%), 5,60 €/kk/asunto (sis. alv 24%)

Muut rakennukset 11,21 €/kk (alv 0%), 13,90 €/kk (sis. alv 24%)

 

Jäteveden käyttömaksu Rutalahden toiminta-alueella 1.7.2017 alkaen

3,22 €/m3 (alv 0%), 3,99 €/m3 (sis. alv 24%)

 

Puhtaan veden ja jäteveden perusmaksut sekä mittarittomien asiakkaiden jäteveden käyttömaksut 1.10.2020 alkaen

Perusmaksu-uudistus koskee ensimmäisenä laskutuskautta 1.10.2020-31.3.2021

Perusmaksut 1.10.2020 alkaen (Ei koske Rutalahden toiminta-aluetta)

Mittarikoko (DN-koko) Puhdas vesi €/kk/liittymä Jätevesi €/kk/liittymä
20 tai pienempi 4,50 7,90
25 19,40 27,90
32 43,10 52,70
40 77,10 94,20
50 134,00 163,90
65 tai suurempi 233,10 285,00
Pientalot 3,80 6,70

Toimitusehtojen mukaisesti laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrää vesimittareiden tyypit ja koot.

 

Mittarittomien asiakkaiden jäteveden käyttömaksu 1.10.2020 alkaen

Jätevesiliittymäasiakkaat, joilla ei ole omassa käyttövedessään vesimittaria. 1.10.2020 alkaen maksuperuste kuluttaja-asiakkaille on 10,73 euroa/asukas/kuukausi. Maksun määräytymisperusteena on 40 kuution vuosikulutus/asukas sekä voimassa oleva jäteveden kuutioperusteinen käyttömaksu (3,22 euroa/kuutio). Asiakas on tässä tapauksessa velvollinen ilmoittamaan vesilaitokselle kiinteistön henkilömäärän.

Ensisijaisesti käyttömaksut peritään aina vesimittarilla mitatun määrän perusteella. Erityisestä syystä jäteveden käyttömaksu on voitu veloittaa muulla perusteella kuin mittaamalla puhdasta vettä. Tällainen syy on ollut esim. talvella kylmillään oleva rakennus. Käyttömaksun perusteena käytetään näissä tapauksissa liittyjän kiinteistön henkilömäärää.

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24%.

 

Tiedote pientaloille

Tiedote pientaloja suuremmille liittyjille

 

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että niillä katetaan vesihuoltolaitoksen kustannukset sekä uus- ja korvausinvestoinnit. Kustannusvastaavuus periaatteen keskeinen tavoite on turvata vesilaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Lyhyen tähtäimen näkökulmasta laki edellyttää maksutasoa, joka on riittävä kattamaan paitsi kaikki vesihuoltopalvelujen tuottamisen vuosittaiset kustannukset, eli käytännössä puhdistamojen ja verkostojen käyttömenot sekä hallinnolliset kulut, myös mahdolliset ympäristön- ja terveyden suojelusta, luonnonvarojen käytöstä sekä maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset. Toisaalta, palveluista perittävät maksut eivät saisi perusteettomasti ylittää niiden tuottamisen kustannuksia. Tämä tulee huomioida erityisesti palvelumaksuja hinnoiteltaessa.

Pitkän tähtäimen toimintaedellytysten näkökulmasta oleellista on käyttöomaisuuden kunnosta huolehtiminen riittävän investointitason kautta. Vesihuoltolain mukaan investoinnit tulisi rahoittaa maksuista kerätyillä varoilla.