Joutsan Vesihuolto Oy:n perus- ja käyttömaksut 2021

Perusmaksut jätevesiliittymälle Rutalahden toiminta-alueella 31.12.2020 saakka

Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot 11,21 €/kk (alv 0%), 13,90 €/kk (sis. alv 24%)

Rivi- ja kerrostalot 4,52 €/kk/asunto (alv 0%), 5,60 €/kk/asunto (sis. alv 24%)

Muut rakennukset 11,21 €/kk (alv 0%), 13,90 €/kk (sis. alv 24%)

Jäteveden käyttömaksu Rutalahden toiminta-alueella 31.12.2020 saakka

3,22 €/m3 (alv 0%), 3,99 €/m3 (sis. alv 24%)

 

Puhtaan veden ja jäteveden perusmaksut sekä käyttömaksut 1.10.2020 alkaen

Perusmaksut 1.10.2020 alkaen (Ei koske Rutalahden toiminta-aluetta)

Toimitusehtojen mukaisesti laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrää vesimittareiden tyypit ja koot.

 

Perusmaksut jätevesiliittymälle Rutalahden toiminta-alueella 1.1.2021 alkaen

 

Käyttömaksut

Vesi                     0,81 €/m3
Jätevesi            3,22 €/m3

 

Mittarittomien asiakkaiden jäteveden käyttömaksu

Jätevesiliittymäasiakkaat, joilla ei ole omassa käyttövedessään vesimittaria. 1.10.2020 alkaen maksuperuste kuluttaja-asiakkaille on 10,73 euroa/asukas/kuukausi. Maksun määräytymisperusteena on 40 kuution vuosikulutus/asukas sekä voimassa oleva jäteveden kuutioperusteinen käyttömaksu (3,22 euroa/kuutio). Asiakas on tässä tapauksessa velvollinen ilmoittamaan vesilaitokselle kiinteistön henkilömäärän.

Ensisijaisesti käyttömaksut peritään aina vesimittarilla mitatun määrän perusteella. Erityisestä syystä jäteveden käyttömaksu on voitu veloittaa muulla perusteella kuin mittaamalla puhdasta vettä. Tällainen syy on ollut esim. talvella kylmillään oleva rakennus. Käyttömaksun perusteena käytetään näissä tapauksissa liittyjän kiinteistön henkilömäärää.

 

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24%.

 

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että niillä katetaan vesihuoltolaitoksen kustannukset sekä uus- ja korvausinvestoinnit. Kustannusvastaavuus periaatteen keskeinen tavoite on turvata vesilaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Lyhyen tähtäimen näkökulmasta laki edellyttää maksutasoa, joka on riittävä kattamaan paitsi kaikki vesihuoltopalvelujen tuottamisen vuosittaiset kustannukset, eli käytännössä puhdistamojen ja verkostojen käyttömenot sekä hallinnolliset kulut, myös mahdolliset ympäristön- ja terveyden suojelusta, luonnonvarojen käytöstä sekä maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset. Toisaalta, palveluista perittävät maksut eivät saisi perusteettomasti ylittää niiden tuottamisen kustannuksia. Tämä tulee huomioida erityisesti palvelumaksuja hinnoiteltaessa.

Pitkän tähtäimen toimintaedellytysten näkökulmasta oleellista on käyttöomaisuuden kunnosta huolehtiminen riittävän investointitason kautta. Vesihuoltolain mukaan investoinnit tulisi rahoittaa maksuista kerätyillä varoilla.