Talousveden laadun valvonta

Veden kovuus

Pehmeää vettä

Joutsan Vesihuolto Oy:n vesijohtovesi on pehmeää (= < 4,9 °dH tai 0,88 mmol/l). Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Viimeiset vesijohtoverkostosta otettujen näytteiden tutkimustodistukset löytyvät ohesta. Veden laatua tarkkaillaan vuonna 2019 hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). 1 °dH = 0,18 mmol/l.

Veden kovuusasteikko

°dH          mmol/l

0...2,1      < 0,38      Hyvin pehmeä

2,1...4,9    < 0,88      Pehmeä

4,9...9,8    < 1,77      Keskikova

9,8...21     < 3,8       Kova

yli 21                   Hyvin kova

Verkostonäytteet

Vesinäyte 6.6.2019 (viranomaisvalvonta)
Vesinäyte 1 12.6.2019 (omavalvonta)
Vesinäyte 2 12.6.2019 (omavalvonta)
Vesinäyte 3 12.6.2019 (omavalvonta)
Vesinäyte 21.8.2019 (viranomaisvalvonta)
Vesinäyte 14.11.2019 (viranomaisvalvonta)
Vesinäyte 26.11.2019 (omavalvonta)
Vesinäyte 22.1.2020 (omavalvonta)
Vesinäyte 26.5.2020 (viranomaisvalvonta)