Häiriökartta

Oheisesta linkistä pääsee katsomaan Joutsan Vesihuollon häiriötiedotteita kartalta.

https://hairiot.fi/?tag=keyaquajoutsa

 

Toimi näin ennen soittoa päivystysnumeroon

1

Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä.
Kaikkien kiinteistöjen tonttiliittymäputket ja rakennuksien putkiasennukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla.
Emme vastaa kiinteistön putkistoista. Näihin ongelmiin saat apua LVI-asennusliikkeistä.

2

Jos kyse on lämpimän käyttöveden katkoksesta, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai kaukolämpöyhtiöön.
Lämpimän veden katkos voi johtua myös kiinteistön oman käyttövedenlämmitysjärjestelmän viasta.
Emme vastaa käyttöveden lämmityksestä tai kuuman veden jakeluhäiriöistä.

3

Vedenjakelun alkaessa uudelleen tai poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa verkostosta voi irrota sakkaa tai ilmaa, jotka saattavat samentaa vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Vesi on sameaa ja harmaata

Sameus ja harmaus johtuu yleensä veteen sekoittuneesta ilmasta. Kun vettä laskee juomalasiin, ilmakuplat nousevat pintaan.
Vesi näyttää silloin siis kirkastuvan pohjasta alkaen. Vesikatkojen jälkeen on tavanomaista, että vettä joutuu laskemaan jonkin aikaa, ennen kuin ilma on saatu pois putkistoista ja vesi kirkastunut. Samean harmaa vesi ei ole vaarallista.

Vesi on ruskeaa

Vesikatkon jälkeen tai poikkeuksellisissa virtaamatilanteissa vesiputkista voi irrota sakkaa tai ruostetta, joka näkyy yleisimmin veden värimuutoksina.  Vesi kirkastuu yleensä juoksuttamalla, kun vettä juoksutetaan kaikista hanoista riittävän pitkään (n. 10-15 minuuttia).

Vesi on vihreää

Kaukolämpöön liitetyllä kiinteistöllä, jos hanasta tulee vihreää vettä, käyttövesisiirtimeen on tullut vuoto ja kaukolämpövesi pääsee käyttövesiverkostoon. Älä käytä värjääntynyttä vettä juomavetenä tai ruuanlaitossa. Ole yhteydessä huoltoyhtiöösi tai LVI-asennusliikkeeseen, jotta siirrin saadaan uusittua.

4

Vesihuollon päivystysnumeroon (040 740 3354) voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista.