Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajan vaihdos

Kiitän Joutsan Vesihuolto Oy:n asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä kuluneiden 19 vuoden aikana ja toivotan menestystä Joutsan Vesihuolto Oy:lle ja uudelle toimitusjohtajalle.

Tapio Kämppi

Olen vastaanottanut Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajan tehtävät 1.4.2019 alkaen ja toivon hyvän yhteistyön jatkuvan kaikkien sidosryhmien kanssa.

Teijo Mäkinen